Clínica Barcelona - Cartagena 248 - 93 240 44 00 - barcelona@clinicaecharri.com
Clínica Badalona - Baldomero Solà, 3 - 93 464 44 83 - info@clinicaecharri.com

Aquesta pàgina web és propietat de la Clínica Echarri, SLP, amb NIF núm. B64892326 i domicili a la ronda del General Mitre, 90, baixos, 08021, de Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb les dades següents: tom 40753, inscripció primera.
Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos per telèfon (932 404 400 o 934 644 483) o per correu electrònic: info@clinicaecharri.com.
Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, de manera que hi queden sotmesos tant els nacionals com els estrangers que utilitzin el web.
L’accés a la nostra pàgina web és gratuït per part de l’usuari i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes condicions generals d’ús, vigents en el moment d’accedir-hi i que cal llegir detingudament. En el moment en què l’usuari utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, n’accepta les condicions generals d’ús i s’hi sotmet expressament. Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions d’ús, ha d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar-hi.
En qualsevol moment podem modificar la presentació i la configuració de la nostra web, ampliar-ne o reduir-ne els serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i els continguts prestats, tot plegat de manera unilateral i sense avís previ.

1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són propietat nostra o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de la propietat intel·lectual i industrial.
L’usuari tan sols té dret a fer-ne un ús privat, sense ànim de lucre, i necessita una autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir-ne qualsevol dret pertanyent al seu titular.

2. CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix cap subscripció o registre previ.
L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa de l’usuari de la nostra política de privacitat.
L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web amb bona fe, d’acord amb les normes d’ordre públic i amb aquestes condicions generals d’ús. L’accés al nostre web es porta a terme sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que ha de respondre, en qualsevol cas, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.
Tenint en compte la impossibilitat de control pel que fa a la informació, als continguts i als serveis que continguin altres pàgines web a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tot tipus que poguessin derivar-se de la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari.

3. RESPONSABILITATS

En posar a la disposició de l’usuari aquesta pàgina web, volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació i en els mitjans tecnològics emprats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.
No garantim que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda.
L’usuari té prohibit fer qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el funcionament normal de la nostra web, o, en definitiva, que pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.
L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web.
L’usuari reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal i admet que són suficients per a l’exclusió de l’error en aquestes i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

Top