Clínica Barcelona - Cartagena 248 - 93 240 44 00 - barcelona@clinicaecharri.com
Clínica Badalona - Baldomero Solà, 3 - 93 464 44 83 - info@clinicaecharri.com

clinica_retencion_003

Un cop acabat el tractament ortodòntic i obtinguts els resultats esperats, comença l’etapa de retenció.

Aquesta etapa del tractament és MOLT IMPORTANT perquè serà la que asseguri el manteniment dels resultats.

El pacient haurà de seguir les indicacions que se li aconsellin en aquest període pel que fa a la utilització d’aparells, revisions periòdiques, higiene, etc.

Top