Clínica Barcelona - Cartagena 248 - 93 240 44 00 - barcelona@clinicaecharri.com
Clínica Badalona - Baldomero Solà, 3 - 93 464 44 83 - info@clinicaecharri.com

Descripció

  • Bracket. Aditament que s’enganxa directament a la dent o a una banda.
  • Arc: Ferro llarg i movible que es col·loca al voltant de la arcada, ajustat a les ranures dels brackets.
  • Lligadura elàstica: Aret elàstic que subjecta l’arc dins el bracket.
  • Lligadura del ferro: Filferro prim que subjecta l’arc dins del bracket.
  • Ganxo: Part d’alguns brackets que es fan servir per col·locar elàstics o lligadures.
  • Banda: Anell de metall amb un bracket enganxat i que s’enganxa sobre la dent.
 

Imagen descripción elementos ortodoncia 1       Imagen descripción elementos ortodoncia 2

 

Sentiré molèsties?

Els aparells removibles normalment no causen cap mena de molèstia. Els aparells fixes en adolescents normalment no causen cap mena de molèstia tot i que requereixen de cures especials en la alimentació i higiene. A la clínica Echarri els aconsellarem al respecte. Ocasionalment els brackets poden produir alguna petita lesió en els llavis i les galtes, però els pacients quedaran proveïts del material necessari per al tractament d’aquestes possibles situacions. Els aparells fixes en pacients adults són una mica molestos els primers dies, però amb una dieta tova i les instruccions que els donarem, juntament a la utilització d’aleacions especials per al tractament en adults, minimitzarem aquestes molèsties.

Quant durarà?

Depenent de la dificultat del cas, la duració normal és de 14 a 24 mesos amb aparells fixes. Després de realitzar el diagnòstic, se li informarà de la durada aproximada del mateix. Els tractaments en nens tindran una durada que depèn dels objectius fixats, però el pacient serà informat immediatament després del diagnòstic.

Tindré un somriure bonic?

Un cop realitzat el diagnòstic, se li informarà al pacient dels resultats esperats i el pacient podrà veure una simulació per ordinador d’aquests resultats. En ocasions se li pot millorar molt més l’estètica amb altres tractaments com blanquejaments, odontologia estètica, cirurgia ortognàtica o cirurgia estètica depenent de la gravetat del cas. El pacient quedarà informat de les possibilitats d’aquests tractaments en els casos que pot ser indicat.


Qué son els brackets invisibles?

Molts pacients prefereixen ser tractats sense que els aparells siguin visibles, especialment adults. Per als casos més senzills, podem oferir-li el tractament amb aparells transparents CLEAR ALIGNER i per a casos més complexes, podrem realitzar un tractament amb brackets linguals (brackets adherits a la cara interna de les dents) completament invisibles. El Dr. Echarri és un especialista reconegut a nivell mundial en aquestes tècniques.


Amb quina freqüència hauré de venir?

Durant la fase d’aparells fixes, les visites seran aproximadament mensuals.

Podré seguir practicant esports?

Sí, els brackets linguals estan especialment creats per a la pràctica d’esports de contacte. Si el pacient utilitza brackets convencionals, podem realitzar protectors bucals especialment dissenyats a aquest fi.

Podré seguir menjant amb normalitat?

Els primers dies es recomanable dieta tova. Durant tot el tractament s’hauran d’evitar els aliments massa durs i enganxifosos, la masticació de xiclets i es recomanaran els sandvitxos tous.

Top